Date Description Download
19-09-2018 MAHADBT MEETING AMRAVATI DIST
11-09-2018 pending para information
11-09-2018 samkhi raja
11-09-2018 leave Infomation
11-09-2018 Akola District Meeting
10-09-2018 बायोमेट्रिक
07-09-2018 विद्यार्थाना रक्कम परत करणे बाबत
07-09-2018 MAHADBT URGENT
07-09-2018 Salary of Sept.2018
01-09-2018 उच्च शिक्षण संचालनालय मार्फत राबविण्यात ë