Date Description Download
07-03-2019 MAHADBT - ABOUT SECOND INSTALLMENT
06-03-2019 विशेष शिबिराचे आयोजन करणे बाबत 2019 च्या खरीप ì
05-03-2019 BINDUNAMAVALI PRAMANIT KARUN GHENEBABAT
05-03-2019 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये अर्ज
02-03-2019 33 काॆटी वृक्ष लागवड शासकीय महाविद्‍यॎलय
02-03-2019 33 काॆटी वृक्ष लागवड शासकीय महाविद्‍यॎलय
02-03-2019 33 कोटी वृक्ष लागवड अशासकीय महाविद्‍यॎलय
02-03-2019 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील दिनांक
01-03-2019 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ
28-02-2019 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील दिनांक