AIDED COLLEGE
RAJATHAN ARYAN ARTS SHRI MITHULALJI KACHOLIYA COMMERCE AND SHRI S. RAMKRUSHNJI RATHI SCIENCE MAHAVIDYALAYA,
WASHIM
Prin. Telephone :-235662
Fax:-07252-235662
Email:-principal@rac.ac.in
Website:-www.rac.ac.in
KISANLAL NATHMAL ARTS COMMERCE MAHAVIDYALAYA,
KARANJA LAD DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-222062
Fax:-07256-222062
Email:-prinkncollege @gmail.com.
Website:-www.knacckrj.net )
VASANTRAO NAIK ARTS AND AMARSING NAIK COMMERCE MAHAVIDYALAYA,
MANGRULPIR DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-230432
SHRI KANHAIYALALJI RAMCHAND INNANI MAHAVIDYALAYA,
KARANJA LAD DISTT. WASHIM,
Prin. Telephone :-222148
Fax:-07256-222148
Email:-ssskrimv@gmail.com.)
Website:-www.ssskrimv.edu )
SHRI BABASAHEB DHABEKAR ARTS AND COMMERCE MAHAVIDYALAYA,
RISOD DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-223358
SALUNKABAI RAUT ARTS COMMERCE MAHAVIDYALAYA,
MANGRULPIR DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-238012
SMATOSHRI SUBHADRABAI PATIL ARTS AND LATE PADURANGJI THAKRE COMMERCE MAHAVIDYALAYA,
MANORA DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-233207
Fax:-07253-233207
Email:-mspkpt@rediffmail.com )
RAMRAO ZANAK ARTS COMMERCE MAHAVIDYALAYA,
MALEGAON DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-9421745704
SAVITRIBAI PHULE MAHILA MAHAVIDYALAYA,
WASHIM
Prin. Telephone :-232262
Fax:-07252-233031
Email:-admin@smewashim.edu.in
Website:-www.smcwashim.edu.in )
APPASWAMI MAHAVIDYALAYA,
MANORA DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-239018
Fax;-07253-239018
Email:-appaswamimv@yahoo.com )
YASHVANTRAO CHAVAN ARTS AND SCIENCE MAHAVIDYALAYA,
MAGRULPIR DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-230473
Fax:-07253-230142
Email:-principalyccmp@rediffmail.com
Website:-shrimtspm.org
PADMAPRABH DIGAMBAR JAIN ARTS MAHAVIDYALAYA,
ANSHIG DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-226251
Email:-pdjainartcollege@gmail.com
ARTS AND SCIENCE MAHAVIDYALAYA,
KAMARGAON DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-253286
SHAKUNTALABAI DHABEKAR ARTS MAHAVIDYALAYA,
KARANJA LAD DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-224427
Email:-drkaphale@rediffmail.com
VYANKATESH SEVA SAMITI DWARA SANCHALIT TUDSHIRAMJI JADHAV ARTS MAHAVIDYALAYA,
LAKHADA DISTT. WASHIM
Prin. Telephone :-232628
Email:-shivprasad-wayal@hot.mail.com
MATOSHRI SHANTABAI GOTE ARTS COMMERCE AND SCIENCE MAHAVIDYALAYA,
WASHIM
Prin. Telephone :-235266
Email:-principal@msgotecollege.org
Website:-http//msgotecollege .org